intro text
Werk in huis stopt eigenlijk nooit. En een groeiende appreciatie voor uniciteit, originaliteit in combinatie met een ecologische attitude, vormen de ideale voedingsbodem voor allerlei houtkluswerk in huis. Bovenstaande klusjes hebben we afgelopen jaar tot een goed einde gebracht.